Inloggen
Lees hier ervaringen over Reconnective Healing

Ziekte vanuit het perspectief van Reconnective Healing

Bespiegelingen over ziekte en gezondheid

Door: Stefanie Bussing mei 2014

Wat is ziekte eigenlijk? Heeft het een doel, een boodschap of is het iets waar we gewoon zo snel mogelijk vanaf moeten zien te komen? Kunnen we onze gezondheid en daarmee ziekte zelf beïnvloeden met onze mind? En wat kunnen energetische methoden zoals Reconnective Healing bijdragen aan onze gezondheid en ons gevoel van welzijn? Deze vragen en meer komen aan bod in deze bespiegelingen rondom ziekte en gezondheid en wat we zelf kunnen doen.

Ziekte: vijand of boodschapper?

Hoe we ziekte zien is in mijn ogen bepalend voor hoe we met ziekte en genezing omgaan. Zelf ben ik opgegroeid met het idee dat ziekte een last is, iets waar je zo snel mogelijk vanaf moet komen, iets waar je mee in gevecht gaat en wat je moet verslaan. Gaandeweg mijn leven is mijn perspectief op ziekte en genezing echter veranderd, van ‘shooting the messenger’ naar ‘luisteren en proberen te ontrafelen wat de boodschap is’. Oftewel: ziekte als symptoom van iets anders met een diepere boodschap.
Meer en meer zie ik ziekte nu als een boodschap van de ziel die tot uitdrukking komt via het lichaam en/of de geest. Vanuit dit perspectief bekeken is ziekte eerder een bondgenoot dan een vijand. Een bondgenoot die me dichter bij mijn essentie en levenskracht wil brengen.

Toch is het een natuurlijke reactie, om weg te bewegen van pijn en ongemak. Dat verklaart ook dat onze eerste reactie op ziekte er een van wegduwen en vechten is in plaats van te luisteren naar de boodschap. Maar als pijn en ongemak zich blijven herhalen is het wellicht zinvol er dieper naar te kijken.

Fysiologische Stress: de oorsprong van alle ziekte?

Verschillende bronnen en onderzoeken laten steeds weer zien dat stress aan de wieg staat van ziekte, of anders gezegd dat ziekte een symptoom is van aanhoudende stress. Kortweg komt het erop neer dat bij velen van ons het lichaam in een continue paraatheid staat om te vechten of te vluchten. Een reactie die heel handig is als er acuut gevaar dreigt, maar ziekmakend wordt op het moment dat dit de normale staat van zijn wordt. Waarom is dat zo gevaarlijk? Omdat, wanneer het vecht-vluchtmechanisme in werking treedt het lichaam stresshormonen gaat produceren en tegelijkertijd de groei-, stofwisseling en herstelprocessen van ons lichaam tijdelijk stillegt. Wanneer dit een kortstondige reactie is op een acuut gevaar, dan is dit heel nuttig, omdat alle energie dan gebruikt kan worden om het dreigende gevaar af te wenden. Maar wanneer dit mechanisme langere tijd actief blijft, betekent dit dat de groei-, stofwisseling en herstelprocessen langere tijd inactief zijn en dit leidt uiteindelijk tot ziekte.

Dr. Alex Loyd omschrijft dit heel mooi in zijn boek ‘The Healing Code’:
‘De dingen die gedaan moeten worden, kunnen worden onderverdeeld in ‘moeten’, ‘zullen’ en ‘willen’. Onder ‘moeten’ valt onze ademhaling en hartslag. ‘Zullen’ zijn dingen als voedselvertering, afvalverwerking, bloedreiniging en het functioneren van het immuunsysteem. ‘Willen’ zijn dingen als reparaties, oude destructieve herinneringen herstellen enz. Wanneer er (door stress) minder energie beschikbaar is, moeten er dingen van de lijst geschrapt. De minder noodzakelijke dingen vallen het eerst af en daarbij inbegrepen zijn bijna altijd het functioneren van het immuunsysteem en onze herstelmechanismen.’ (p.103)

Zo bekeken is het belangrijk om chronische stress te voorkomen en om in geval van ziekte de eventueel aanwezige chronische stress in het lichaam te verlagen. Immers wanneer het vecht-vlucht mechanisme voor langere tijd actief blijft terwijl er geen reden voor is zorgt dit voor nog meer stress in het lichaam. Deze stress legt het zelfgenezend vermogen van het lichaam nog verder stil wat tot een vicieuze cirkel kan leiden waarin de klachten steeds omvangrijker worden.

Overtuigingen bepalen ons gedrag

Het lijkt logisch om de stress te verminderen, maar waar komt de stress vandaan? Wanneer wordt dit vecht-vluchtmechanisme geactiveerd? Dr. Bruce Lipton geeft aan dat er feitelijk 2 factoren zijn die stress veroorzaken in ons leven. Er zijn situaties in het hier en nu die het vecht-vlucht mechanisme terecht activeren, zoals bijvoorbeeld bij een overval. In dit geval is de reactie adequaat om ons het leven te redden.
Daarnaast, zegt hij, wordt de meeste stress veroorzaakt door belemmerende overtuigingen die gebaseerd zijn op situaties in het verleden. Deze cellulaire herinneringen zijn gebaseerd op angst en worden door een gebeurtenis in het hier en nu onterecht opnieuw geactiveerd. Het gaat in deze situaties dus om een angstreactie, die niet logisch is, maar het lichaam wel in een staat van paraatheid brengt om te vechten of vluchten. Helaas gebeurt dit laatste bij heel veel mensen zeer regelmatig, waardoor het lichaam in een continue staat van paraatheid verkeerd om te vechten of te vluchten met alle gevolgen van dien.

Heeft Energy Medicine de toekomst?

De vraag die vervolgens opkomt is. Ga je het symptoom bestrijden of ga je de oorzaak van de ziekte aanpakken? Als je ervan uitgaat dat ziekte veroorzaakt wordt door stress, die op zijn beurt voortkomt uit op angst gebaseerde herinneringen en overtuigingen die gereactiveerd worden, wat kun je hier dan aan doen? Als de valse overtuigingen van onze ‘mind’ verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ziekte, kunnen we dit proces dan ook zelf keren? Is het mogelijk om met onze ‘mind’ onze gezondheid en groeiprocessen positief te beïnvloeden? Het antwoord hierop luidt: ‘Ja’!

Nadat ikzelf diverse ervaringen had met energetische manieren om mijn gezondheid en welzijn te bevorderen, las ik in het werk van Lipton voor het eerst de wetenschappelijke fundering voor de energetische geneeskunde zonder medicijnen. Ik ben zo enthousiast over zijn werk dat ik hier al in eerdere blogs over schreef. (de blog: ‘Reconnective Healing vanuit het perspectief van de Moderne Celbiologie’ is ook op 2reconnectu terug te vinden)

Dr. Lipton staat niet alleen in zijn bevindingen. Hoewel ze nog vooral uit de hoek van de kwantumfysica komen wordt de boodschap over de genezende kracht van adem, meditatie en psychologische energietechnieken steeds luider. Afgelopen week nog, was er in Nederland een doorbraak op dit vlak, toen de onderzoeksresultaten van het Radboud UMC bekend werden gemaakt. Wetenschappelijk onderzoek naar de methode van Wim Hof, ook bekend als The Iceman, laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om met onze ‘mind’ het immuunstelsel en autonoom zenuwstelsel te beïnvloeden.

http://youtu.be/1pyo2OAKW4Y

De film The Living matrix – The Sience of Healing geeft heel veel informatie over ‘de geneeskunde van de toekomst’. Deze geneeskunde spreekt niet over genen als bepalende factor in onze gezondheid, maar over informatiestromen in ons lichaam die in interactie zijn met informatievelden om ons heen. Het placebo effect is hier een goed voorbeeld van. Het laat zien dat het lichaam over een zelfgenezend vermogen beschikt en dat in het activeren daarvan de informatie belangrijker is dan de stof in de pil of de operatie. Naast het placebo effect is er ook het nocebo effect, waarbij informatie het zelfgenezend vermogen juist stillegt.

De film geeft ook een uitzicht op de vele interventie mogelijkheden. Wat hen verbindt is dat ze niet zozeer insteken op de ziekte en de symptomen, maar op de interactie met het informatieveld en daarmee op het verlagen van de stress en de onderliggende stressfactoren. In mijn beleving is de ene interventie niet beter of slechter dan de andere. Het gaat er in mijn ogen uiteindelijk om DE interventie te vinden die bij jou resoneert, omdat dat is wat nodig is om het placebo effect, oftewel het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam, te activeren. Zoals Dr. H. Koning MD in de trailer zegt: ‘If you think you have an incurable disease, you are right. If you think your problem is curable, then you are also right.’

http://youtu.be/ne-I7JTXCbo

Hieronder ga ik in op een mogelijke interventie, waar ik zelf positieve ervaringen mee heb; Reconnective Healing

Ziekte vanuit het perspectief van Reconnective Healing

Reconnective Healing ziet ziekte als een dis-ease, een disbalans op fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel niveau. Een disbalans, die zich o.a. in ons fysieke lichaam kan manifesteren. De frequenties, waarmee tijdens een Reconnective Healingsessie wordt gewerkt, brengen op kwantumniveau een informatie uitwisseling tot stand met ons DNA, onze cellen, ons lichaam, onze geest en ziel. In deze informatie uitwisseling herstellen de frequenties de balans op de verschillende niveaus en activeren zij het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Een effect hiervan kan zijn, dat de fysieke uiting van de disbalans, de ziekte, uit het systeem trilt en er genezing optreedt.

Een healing is echter niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als genezing zoals in de westerse medische wetenschap bedoelt en een Reconnective Healingsessie is altijd gericht op de persoon in zijn geheel en niet op een klacht of ziekte. Als practitioner faciliteer ik dat de informatie uitwisseling kan plaatsvinden. Ik stel geen diagnose en behandel geen ziektes of klachten. Het effect van de healing is het resultaat van de informatie uitwisseling tussen het hogere zelf van de persoon die de healing ontvangt, het universum en de practitioner. Waarbij de practitioner als katalysator optreedt in het tot stand brengen van de verbinding tussen de frequenties en de persoon die de healing ontvangt.

Over het verschil tussen genezing en healing schrijft Dr. Eric Pearl in zijn boek ‘The Reconnection, Heal Others, Heal Yourself’:
´For an illness to be “cured,” the associated physical symptoms must vanish. For an illness to be “healed,” however, those symptoms may or may not still be there. A blind man, for example, not only may be blind, but also may be chronically depressed about being blind. He may live a reclusive and lonely existence as a result. If this man is “cured,” he will be able to see. If he is “healed,” he may or may not be able to see. He may, however, suddenly feel peaceful about being blind, and he may suddenly feel motivated to go out into the world. Unlike a cure, a healing is not a result-oriented experience. Instead, it is an opening to transformation on the mental, spiritual, emotional, and/or physical levels.
The Reconnection is never about directing, manipulating, or otherwise attempting to force a healing. It is simply about opening the door for an individual to access and receive that which comes through – a healing uniquely customized by the intelligence of the universe.´

Uit ervaringen, waaronder die van mijzelf, blijkt dat de frequenties mensen tijdens en na een Reconnective Healingsessie in een diepe ontspanning brengen. Wetenschappelijk onderzoek, van onder andere dr. Konstantin Korotkov, bevestigt dit. Hij rapporteert, na verschillende onderzoeken, dat iemand tijdens en na de sessie in een dermate ontspannen staat verkeert, die vergelijkbaar is met een diepe meditatie. Fysiologische effecten die hij in zijn onderzoek waarnam zijn: een positief effect op zowel het sympathisch als het parasympathisch zenuwstelsel met als gevolg een harmonisatie van alle systemen, zoals hart en bloedsomloop, stofwisseling, immuunsysteem en anti-oxidanten en een vermeerdering van het energieveld. Op emotioneel niveau was zijn waarneming dat na één sessie bestaande depressie, verwarring en boosheid duidelijk verminderd waren.

Waar ik zelf bijzonder in geïnteresseerd ben is of de fysiologische effecten uit het onderzoek van Korotkov vergelijkbaar zijn met de onderzoeksresultaten zoals onlangs gepresenteerd door het Radboud UMC (Wim Hof methode).

Een ervaring met Reconnective Healing in beeld…

http://youtu.be/UvOOSVBGwJw

Reageren