Inloggen
Lees hier ervaringen over Reconnective Healing

Disclaimer

Eric Pearl en iedereen die verbonden is met dit werk, inclusief maar niet beperkt tot seminars van The Reconnection en Reconnective Healing kunnen geen eisen, beloften of garanties waarmaken. Ook worden er geen medische diagnoses gesteld en er worden geen specifieke gezondheidsproblemen als zodanig behandeld. Alleen U bent verantwoordelijk voor het toezien op en de voortzetting van uw medische behandeling. Dit geldt ook voor de eventuele zorg en de medische behandeling van uw dier.

Dr Eric Pearl - The Reconnection
Om een ziekte te "genezen", zullen de bijbehorende fysieke symptomen moeten verdwijnen. Om een ziekte te "healen", echter, kunnen deze symptomen er nog wel of niet steeds zijn. Een blinde man, bijvoorbeeld, kan niet alleen blind, maar kan ook chronisch depressief worden over het feit dat hij blind is. Als gevolg daarvan kan hij een teruggetrokken en eenzaam bestaan leven. Als deze man is "genezen", zal hij in staat zijn om te zien. Als hij is "geheald" zal hij al dan niet kunnen zien. Hij kan zich echter plotseling rustig voelen over het feit dat hij blind is, en hij kan plotseling het gemotiveerde gevoel hebben om uit te gaan in de wereld. In tegenstelling tot een genezing, is een healing niet een resultaatgerichte ervaring. In plaats daarvan is het een opening naar transformatie op het mentale, spirituele, emotionele en / of fysieke niveau. Door je simpelweg te openen voor de universele intelligentie en de helende frequenties door te laten komen, kunnen mensen krijgen wat ze nodig hebben in plaats van alleen maar wat we denken dat ze moeten hebben. Soms hebben mensen een healing ontvangen voor een probleem dat zij herkennen, en soms krijgen ze een healing voor een probleem dat ze niet herkennen. Soms merken ze alleen de lichamelijke genezing op, terwijl ze in werkelijkheid ook een emotionele, spirituele en geestelijke genezing ontvangen. Soms is de verandering niet gelijk duidelijk en duurt het weken of maanden voordat je verandering opmerkt. Soms merkt de persoon geen verandering op. Maar gebaseerd op rapportages van over de hele wereld van mensen die de healingen hebben ontvangen, blijken de genezingen vrijwel onmiddellijk en permanent te zijn. The Reconnection gaat nooit over een poging om op een andere wijze een genezing te forceren of het regisseren of manipuleren hiervan. Het gaat gewoon over het openen van de deur voor een individu, om toegang te krijgen tot en te ontvangen wat er door komt - een unieke helende wijze aangepast door de intelligentie van het universum.